top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. GİRİŞ

İşbu belge (aşağıda bahsedilen diğer tüm belgelerle birlikte) internet sitesinin kullanımına ve işbu internet sitesi yoluyla ürünlerin satın alınmasına dair hüküm ve koşulları belirler (aşağıda "Koşullar" olarak anılacaktır). Keza işbu belge alıcı ile satıcı arasında yapılan sözleşme olarak addedilir. Müşteri internet sitesini kullanmadan önce Koşulları ve Gizlilik Politikamızı (hepsi birlikte "Veri Gizliliği Politikası" olarak anılacaklardır) okumalıdır. Bu internet sitesini kullandığınızda veya internet sitesi üzerinden sipariş verdiğinizde siz değerli Müşterimiz, işbu Koşullara ve Veri Gizliliği Politikasına tabi olma konusunda açık rıza gösterdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Müşteri, tüm Koşulları ve Veri Gizliliği Politikasını kabul etmediği takdirde, internet sitesini kullanmamalıdır. İşbu Koşullar ve Veri Gizliliği Politikası değiştirilebilir. Bunları düzenli olarak okumak Müşteri’nin sorumluluğudur ve Müşteri internet sitesini kullandığında veya Sözleşmeyi oluşturduğunda (aşağıda açıklandığı şekilde) yürürlükte olan Koşullar ve Veri Gizliliği Politikası Müşteri için geçerli olacaktır.

Satıcı Bilgileri:

a) İşbu sözleşmede alıcının ismi timungo’dir

b) E-mail: info@timungo.com

c) Adres: KKTC/Girne

d) Telefon: 0548 888 88 98

Alıcı ise işbu bilgilendirmeyi okuyan ve akabinde ilgili formları doldurmak suretiyle siparişi veren ve/veya ödemeyi tamamlayan gerçek ve/veya tüzel kişiyi anlatır. 

2. BİLGİLERİMİZ

İşbu internet sitesi yoluyla yapılan mal satışları, TİMUNGO ismiyle gerçekleştirilir TİMUNGO’ya  0548 888 88 88 numaralı ücretsiz müşteri hizmetleri hattından ulaşabilirsiniz.

3. İNTERNET SİTESİNDEKİ BİLGİLERİNİZ VE ZİYARETLERİNİZ

Müşterinin istediği ürünü satın alabilmesi için kişisel bilgilerini paylaşması gerekmektedir. TİMUNGO ile paylaştığınız bilgiler veya kişisel veriler Veri Gizliliği Politikası uyarınca işlenir. Müşteri internet sitesini kullandığında TİMUNGO ile paylaştığı tüm bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu teyit ederek işbu bilgilerin ve kişisel verilerin işlenmesini kabul etmiş sayılır. Müşteri’nin ilgisini açık şekilde TİMUNGO’ya beyan etmesi halinde, TİMUNGO en yeni koleksiyonlar, kataloglar, kampanyalar ve özel teklifler hakkında posta, e-posta ve/veya SMS yoluyla Müşteri’yi bilgilendirebilir. Yine TİMUNGO internet sitesine kendi uygun göreceği markaları yayınlayabilir ve/veya çıkarıp ekleyebilir.

4. İNTERNET SİTESİNİN KULLANIMI

İnternet sitesini kullanarak ve/veya internet sitesi yoluyla herhangi bir sipariş vererek;

Müşteri;

1. İnternet sitesini yalnızca meşru talepler veya siparişler için kullanmayı,

2. Gerçekçi olmayan, asılsız veya sahte siparişler vermemeyi; TİMUNGO’nın böyle bir siparişin yapıldığına dair makul bir kanaati olduğunda, TİMUNGO’nın siparişi iptal etme ve konuya ilişkin ilgili yetkilileri bilgilendirme hakkına sahip olduğunu,

3. TİMUNGO ‘ya doğru ve güncel e-posta, posta ve/veya diğer iletişim bilgilerini sunmayı ve gerekli olması durumunda TİMUNGO’nın bu bilgileri Müşteri ile iletişim kurmak için kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur. (Veri Gizliliği Politikası bakınız). Müşteri’nin, siparişi tamamlamak için ihtiyaç duyulan bilgilerin tümünü TİMUNGO.’ya vermediği hallerde, TİMUNGO siparişi tamamlamayabilir. Müşteri internet sitesi yoluyla sipariş verdiğinde, en az 18 yaşını tamamlamış olduğunu ve yasal olarak temyiz kudretini haiz sözleşme kurmaya muktedir olduğunu onaylamaktadır.

4. Alışverişten kaynaklı fatura edilecek şahıs ile sözleşmeyi yapan şahsın ayni olması mecburi olup işbu bilgiler eksiksiz olmalıdır. Keza herhangi bir tüzel kişi tarafından doldurulacak bilgiler için ilgili tüzel kişinin direktörü ve/veya hissedarı ve/veya yetkilisi tarafından doldurulduğu ve/veya onaylandığı varsayılır ve/veya sipariş verildiğinden en geç 12 saat içerisinde aksi yazılı olarak Satıcının adresine ulaşılmadığı takdirde yetkilisi olduğu addedilecektir.

 5. HİZMETLERİN KULLANILABİLİRLİĞİ

Bu internet sitesinde sunulan ürünler yalnızca KKTC sınırları içinde teslimat için uygundur.

6. SÖZLEŞMENİN KURULMASI

Müşteri, sipariş vermek için, online satın alma sürecini izlemeli ve "Ödemeyi Onayla" seçeneğini tıklamalıdır. Bunu yaptıktan sonra Müşteri, siparişin alındığını onaylayan bir e- posta alır ("Sipariş Onayı"). Daha sonraki ikinci bir e-postada, siparişin kabul edildiği ve gönderilmekte olduğu ("Teslimat Onayı") Müşteri’ye bildirilir. TİMUNGO tarafından böyle bir onay Müşteri’ye sunulmamışsa, Sözleşme kurulmamış sayılır.

7. ÜRÜNLERİN BULUNABİLİRLİĞİ

Tüm siparişler stoklarda bulunabilir olmasına bağlıdır. Tedarik sıkıntısı yaşandığında veya ürün artık stokta olmadığında, TİMUNGO Müşteri’ye sipariş edebileceği benzer veya daha farklı kategori ve değerde ikame ürünler hakkında bilgi verme hakkını saklı tutar. Müşteri’nin ikame ürünleri sipariş etmek istememesi halinde, istenmeyen ikame ürün için ödemiş olduğunuz tutarı TİMUNGO Müşteri’ye iade eder.

8. SİPARİŞİN REDDİ

TİMUNGO’nın internet sitesinden herhangi bir ürünü geri çekme ve/veya internet sitesindeki herhangi bir materyali veya içeriği kaldırma veya düzeltme hakkı her daim saklıdır. TİMUNGO kendisine iletilen tüm siparişleri işlemek için tüm makul çabayı sarf edecek olsa dahi, bir siparişi aldıktan veya Müşteri’ye Sipariş Onayı gönderdikten sonra olağandışı durumların meydana gelmesi halinde siparişi yerine getirmeyi veya onaylamayı reddetme hakkını her zaman saklı tutar.

9. TESLİMAT

TİMUNGO, stoktaki bulunabilirliğe bağlı olarak (yukarıdaki 7. maddeye bakınız) ve herhangi bir olağandışı durum olmadığı müddetçe, Teslimat Onayı’nda listelenen ürünlerin siparişlerini (Sipariş onay tarihinden itibaren) en geç 5 işgünü içerisinde teslim eder. Sipariş onayı mailinin alıcıya gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler Satıcının anlaşmalı olduğu kargo şirketine ve/veya TİMUNGO’nin kendi bünyesinde oluşturacağı teslimat bölümüne aktarılır ve teslimatlar bu kanallarla yapılır. Ürün/ürünlerin verilen adreste yetkili kişi bulunamaması halinde SMS veya e-mail yoluyla alıcıya bildirilir ve şartlara göre daha detaylı adres vermesi sağlanır. Her hal ve şartta doldurulan formlardaki adreste alıcının bulunamaması sebebiyle ürünlerin alıcıya teslim edilmemesi Satıcının sorumluluğunu doğurmaz ve/veya taahhüt edilen teslimat tarihinde ilgili teslimatın yapıldığı addedilir. Verilen adreste alıcının bulunamaması ve/veya alıcının yeni bir adrese ürünlerinin kargolanmasını istediğinde doğabilecek kargo bedelinden Satıcı sorumlu değildir.

10. TESLİM EDEMEME HALİ

Teslimat mümkün olmazsa, ürün/ler depoya iade edilir. Teslimatın mümkün olmaması halinde Müşteri, siparişe konu ürünün nerede olduğuna ve teslimatı nasıl yeniden ayarlayabileceğine ilişkin bilgilendirilir. Müşteri kararlaştırılan zamanda teslimat konumunda olmazsa, anlaşılacak diğer bir uygun günde teslimatı yeniden düzenlemek için TİMUNGO ile irtibata geçmelidir. Siparişe konu ürün teslimat adresine getirilip de TİMUNGO’dan kaynaklı olmayan bir sebepten ötürü Teslimat gerçekleşmez, alıcıya sms veya e-mail gönderildikten sonra Müşteri takip eden  beş (5) gün içinde Teslimat için TİMUNGO ile iletişime geçmezse, Müşteri’nin Sözleşme’ye aykırı davrandığından bahisle Sözleşme feshedilebilecektir. Sözleşmenin sonlandırılmasının sonucu olarak, teslimat masrafı dahil (TİMUNGO’nın sunduğu olağan teslimat yöntemi dışında Müşteri’nin istediği herhangi bir teslimat yönteminden kaynaklanan ek masraflar hariç olmak üzere) TİMUNGO Müşteri’den aldığı bütün ödemeleri, herhangi bir makul olmayan gecikme olmaksızın, her halükarda, işbu Sözleşmenin sonlandırılmasından sonraki otuz (30) gün içinde Müşteri’ye iade edecektir. Müşteri, Sözleşmenin sonlandırılmasından kaynaklanan nakliye işleminin ek maliyeti olabileceğini ve TİMUNGO’nın bu maliyeti Müşteri’ye yansıtma hakkına sahip olacağını unutmamalıdır. Ürünün zarar görmüş olabileceğini paket durumunda belli olması halinde alıcı paketi almayarak kargo şirketine tutanak tutturarak geri verme hak ve yükümlülüğüne sahiptir. Yine gerek görülmesi durumunda paketin açılıp ürünün kontrol edilmesi de yine kargo şirket yetkilisinin veya TİMUNGO’un kendi bünyesinde olan teslimat bölüm elemanlarının hazır olduğu bir esnada yapılması esastır.

11. RİSK VE MÜLKİYET

TİMUNGO’nın belirlediği kurye/kargo şirketi ile teslimatı Müşteri kabul ettiği müddetçe teslimata kadar ürünlere ilişkin her türlü yarar ve hasar TİMUNGO’nın sorumluluğunda olacaktır. Ürünlerin mülkiyeti, söz konusu ürünün Müşteri’ye veya teslimat adresinde bulunan kişiye tesliminden itibaren Müşteri’ye geçer. (mülkiyetin devri) Mülkiyeti kendisine geçtiği andan itibaren alıcı ürünün bozuk, çizik, hasara uğramış vb. gibi gerekçelerle satıcıya iade edemez. Dolayısıyla alıcı ürünü kurye ve/veya kargo şirketinden teslim alırken tam ve eksiksiz olarak teslim aldığını kontrol etme yükümlülüğündedir. Yine alıcının 10. Maddedeki hak ve yükümlülükleri mevcuttur.  

12. FİYAT VE ÖDEME

Ürünlerin fiyatı, internet sitesinde belirlendiği şekildedir.(KDV dahil TL tutar) TİMUNGO internet sitesindeki tüm fiyatların doğru olduğundan emin olmak için elinden geleni yapmasına rağmen, bu konuda hatalar meydana gelebilir. Müşteri’nin sipariş ettiği ürünlerin fiyatında bir hata bulunması durumunda TİMUNGO, Müşteri’yi mümkün olan en kısa sürede bilgilendirerek Müşteri’ye siparişi doğru fiyat üzerinden onaylama veya siparişini iptal etme seçeneklerini sunar. TİMUNGO Müşteri’ye ulaşamazsa siparişi iptal edilmiş kabul ederek ürünler için ödeme yapılan miktar Müşteri’ye iade edilir. Fiyatlandırma hatası bariz ve kesinse ve internet sitesinde kayıtlı ürün fiyatının bariz bir şekilde hatalı fiyat olduğu anlaşılabilecekse, TİMUNGO ürünleri Müşteri’ye hatalı (normalde olması gerekenden daha düşük) fiyattan (Müşteri’ye Teslimat Onayı gönderdikten sonra dahi) satış işlemini tamamlama yükümlülüğünde olmayacaktır. İnternet sitesindeki fiyatlara KDV ve vergiler dahildir ancak teslimat ücreti dahil değildir ve bu ücret Alışveriş Rehberinde belirtildiği gibi toplam tutara eklenerek toplam sipariş ücreti belirlenecektir. Fiyatlar herhangi bir zamanda değişikliğe uğrayabilir ancak (yukarıda belirtilenler hariç olmak üzere) Müşteri’ye Sipariş Onayı gönderildiği durumlarda fiyat değişiklikleri siparişleri etkilemeyecektir. Bu sebeple, (yukarıda belirtilen durum haricinde) önceki siparişlere ilişkin fiyatların yeniden düzenlenmesine izin verilmemektedir. Müşteri alışverişi tamamladığında, satın almak istediği tüm ürünler alışveriş sepetine eklenir, sonraki adım ise siparişi sonlandırma ve ödeme işlemidir. Bunu yapabilmek için, Müşteri, satın alma sürecine ilişkin adımları izlemeli, her adımda talep edilen bilgileri tamamlamalı veya onaylamalıdır. Ayrıca Müşteri, satın alma süreci boyunca, ödeme işlemi öncesinde, sipariş ayrıntılarında değişiklik yapabilir. Alışveriş Rehberinde satın alma sürecine dair ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır. Ayrıca, Müşteri’nin kayıtlı bir kullanıcı olması halinde, Müşteri kendisine ait bütün siparişlerin detayına "Hesabım" bölümünden ulaşılabilir. Ödemeler internet sitesinde ve uygulamalarda gösterilen ödeme yöntemleri kullanılarak kredi kartlar ve debit kartlar aracılığıyla yapılır. Yetkisiz erişimi engelleyebilmek için Müşteri’nin kredi kartı bilgileri şifrelenir. TİMUNGO Müşteri’nin siparişi aldığında, işlemi tamamlamak için yeterli kullanılabilir limit bulunduğunu teyit etmek için Müşteri’nin kartında provizyon talep edilir. Ödemeye ilişkin tahsilat, TİMUNGO tarafından siparişin onaylandığı anda yapılacaktır. Müşteri "Ödeme Onayı" düğmesini tıkladığında, kullanılan kredi kartının sahibi olduğunu doğrulamış, onaylamış sayılır ve sözleşme akteylenmiş sayılır. Kredi kartları kartı veren kurum tarafından doğrulamalara ve yetkilendirmelere tabidir; fakat Müşteri’nin kartını veren kurumun TİMUNGO’ya ödeme yetkilendirmesi vermemesi halinde herhangi bir gecikmeden veya teslim etmeme durumundan dolayı TİMUNGO yükümlü olmayacaktır ve Sözleşmeyi tamamlaması mümkün olmayacaktır.

13. FATURA

Fatura düzenlenir ve Müşteriye en geç, teslim edilen ürünlerle birlikte gönderilir.

14. ÜYE OLMADAN SATIN ALMA

İnternet sitesinde üye olmadan ürün satın alma özelliği de mevcuttur. Bu tür bir satın alma işleminde, Müşteri’den yalnızca siparişin işlenmesi için gerekli bilgiler istenmektedir. Müşteri, satın alma sürecini tamamladığında, kullanıcı olarak kayıt olma veya kayıt olmadan kullanıcı olarak devam etme seçenekleri sunulur.

15. KATMA DEĞER VERGİSİ

Mevzuat hükümleri uyarınca, internet sitesinden yapılan tüm satış işlemleri, Müşteri’nin onayına tabi olan uygulanabilir nihai muafiyetler hariç olmak üzere Katma Değer Vergisine (KDV) tabidir.

16. ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Alıcı, sözleşmeden kaynaklı tüm vecibelerini (adres ve iletişim bilgileri) yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

b) Alıcı, Sözleşmeden kaynaklı tüm hüküm ve yükümlülüklere uymayı keza ödemeyi gerçekleştirip ödeme onay maili kendisine geldiğinde sözleşmenin kurulduğunu kabul ve taahhüt eder.

c) Alıcı, aldığı ürünlerin iadesinin veya cayma hakkının olmadığını yalnızca değişim hakkının olduğunu kabul ve taahhüt eder.

17. İADE,CAYMA ve DEĞİŞİM HAKKI

Satıcı, kapıdan satış yapmadığı için alıcının herhangi bir cayma ve iade hakkı mevcut değildir. Ancak alıcı ürün/ürünler kendisine kurye/kargo şirketi tarafından kendisine teslim edildiği an ürünü kontrol etmek yükümlülğündedir. Yine alıcı ürünü kontrol ettiği an satıcının kusurundan kaynaklı herhangi bir sorun görmesi durumunda ürünü teslim almamalı ve kurye/kargo şirketine iade etmelidir.   Alıcı, ürünü teslim aldığı andan başlamak kaydıyla en geç 5 işgünü içerisinde satıcının adresine giderek ayni ürünün değişimini (üzerindeki etikete veya herhangi bir tarafına zarar vermemek veya sökmemek kaydıyla) yapabilecektir. Böyle bir durumun hasıl olması durumunda kargo ücreti alıcıya geri iade edilmeyecektir.

Ürün değişimi edilemeyecek koşullar:

a)   Etiketi üründen koparılmış veya zarar görülmüş,

b)   Teslim alındığından itibaren 5 işgünü geçmiş ürünler,

c)   Sağlık ve hijyen açısından iadeye uygun olmayan ürünler (iç çamaşırı, mayo vb. )

d)   Ürünler kendisine teslim edilirken kendisine verilen faturası yanında olmayanlar,

e)   Sıcak, güneş vb gibi gerekçelerle hasara uğramış ürünler.

18. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN KURALLAR

Müşteri, internet sitesinin parçası olarak sunulan bütün materyal ve içerikteki telif hakkının, ticari markaların ve diğer bütün fikri mülkiyet haklarının daima TİMUNGO’ya veya yetkili aracılarına ait olduğunu kabul eder. Müşteri’nin, sunulan içeriği yalnızca açık şekilde TİMUNGO’nın veya yetkili aracılarının yetkilendirdiği şekilde kullanmasına izin verir. Bu Müşteri’yi herhangi bir siparişin veya Sözleşme bilgilerinin bir kopyasını almak için gerekli olduğu ölçüde internet sitesini kullanmaktan alıkoymaz.

19. İNTERNET SİTEMİZDEN BAĞLANTILAR

TİMUNGO’nın internet sitesinden üçüncü taraf internet sitelerine veya malzemelerine bağlantılar olabilir; bu bağlantılar yalnızca bilgi verme amaçlıdır ve bu internet sitelerinin veya malzemelerin içeriklerinin kontrolü veya sorumluluğu TİMUNGO’ya ait değildir. Benzer şekilde, bu tür bağlantıların kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kaybın veya zararın yükümlülüğünü TİMUNGO üstlenmez.

20. YAZILI İLETİŞİM

Mevzuat, TİMUNGO’nın Müşteri’ye gönderdiği bazı bilgilerin ve iletilerin yazılı olmasını gerektirmektedir. Müşteri, internet sitesini kullandığında, TİMUNGO ile iletişimin temelde elektronik olarak yapılacağını kabul eder. Müşteri’ye e-posta yoluyla ulaşarak veya internet sitesine bildirimler koyarak TİMUNGO Müşteri’yi bilgilendirir. Müşteri Sözleşme uyarınca, işbu elektronik iletişim yöntemini kabul ettiğini ve Müşteri’ye elektronik olarak sunulan tüm sözleşmelerin, bildirimlerin, bilgilerin ve diğer iletişim yöntemlerinin bu iletişim kanallarının yazılı olmasını gerekli kılan herhangi yasal gerekliliklere uygun olduğunu beyan eder. Bu koşul Müşteri’nin yasal haklarınızı etkilemez.

21. BİLDİRİMLER

TİMUNGO’ya sunulan bütün bildirimler yazılı olarak yapılmalıdır. Müşteri, madde 22'ye bağlı olarak ve orada belirtildiği üzere, Müşteri’nin sipariş verirken sunduğu e-posta ya da posta adresi yoluyla TİMUNGO’nın Müşteri’ye bildirimde bulunabileceğini açıkça kabul ve beyan eder. Bildirim, internet sitesine koyulduğunda hemen, e-posta gönderildiğinde 24 saatte veya mektubun gönderildiği tarihten itibaren 3 gün içinde alınmış uygun şekilde gönderilmiş kabul edilir. Bildirimin ulaştığının kanıtı olarak, mektup durumunda, mektubun uygun adrese gönderildiği, mühürlendiği ve postaneye verildiği bilgisi, e-posta durumunda, e-postanın ilgili e-posta adresine gönderildiği bilgisi yeterli olacaktır.

22. MÜCBİR SEBEPLER

TİMUNGO’nın kontrolü dışında meydana gelen ve işbu Sözleşme dahilindeki yükümlülüklerinden herhangi birini gerçekleştirememesine veya geciktirmesine neden olan ve bu itibarla Sözleşme tahtında mücbir sebep olarak addolunacak olaylardan TİMUNGO sorumlu veya yükümlü tutulamaz. TİMUNGO’nın kontrolü dışındaki olaylar, makul kontrolün ötesindeki eylem, olay, gerçekleşmeme, çıkarılma veya kazaları içerir ve özellikle şunları (sınırlama olmaksızın) kapsar:

1. Grevler, lokavtlar veya diğer endüstriyel eylemler.

2. Sivil kargaşa, isyan, işgal, terörist saldırısı veya terör saldırısı tehdidi, savaş (ilan edilmiş olsun veya olmasın) veya savaş tehdidi veya savaş hazırlığı, salgın hastalık,

3. Yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, çökme, salgın veya diğer doğal afetler.

4. Motorlu taşıtlar veya diğer kamu veya özel nakliye araçlarının kullanımının imkansızlığı.

5. Kamu veya özel sektör telekomünikasyon ağlarının kullanımının imkansızlığı.

6. Herhangi bir hükümetin eylemleri, kararnameleri, mevzuatları, yönetmelikleri veya kısıtlamaları.

7. Herhangi bir kargo, posta veya ilgili diğer nakliye işlerinde grev, çökme ve kazalar. Herhangi bir Sözleşme dahilindeki TİMUNGO’nın herhangi bir yükümlülüğü, kontrolü dışındaki olay devam ettiği sürece askıya alınır ve bu dönem TİMUNGO’nın yükümlülüğü yerine getirme süresine eklenir. TİMUNGO, kontrolü dışındaki olayı sonlandırmak veya Sözleşme dahilindeki yükümlülüklerine kontrolü dışındaki olaya rağmen gerçekleştirebilmesini sağlayacak bir çözüm bulmak için bütün makul çabayı gösterecektir.

8. Kısmi veya tamamen sokağa çıkma yasağı,  

23. BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Koşullar veya Sözleşmenin herhangi bir hükmü, herhangi bir yetkili kurum tarafından geçersiz, kanunsuz veya yürütülemez olarak belirlenirse, söz konusu şart, koşul veya hüküm kalan şart, koşul veya hükümlerden ayrılır ve kalan kısım hukukun izin verdiği ölçüde geçerli olarak kalır.

24. KOŞULLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKIMIZ

TİMUNGO, zaman zaman bu Koşulları güncelleme veya üzerlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Müşteri, bu internet sitesini kullandığında veya TİMUNGO’dan ürün sipariş ettiğinde yürürlükte olan ilkelere ve Koşullara, bunlarda bir değişiklik yapılmadığı müddetçe tabii olur. Koşullar veya Gizlilik Beyanında hukuka veya hükümetin yetkili organına göre yapılan herhangi bir potansiyel değişim, önceden Müşteri tarafından yapılan siparişler için de geçerli olacaktır. Bu değişiklik Müşteri’nin yasal haklarını etkilemez.

25. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve sözleşme hükümlerinden kaynaklı herhangi bir ihtilafın çözüm yeri ve/veya uyuşmazlıkların giderilmesi yeri Lefkoşa Kaza Mahkemesi’dir.

26. GİZLİLİK

Alıcı tarafından işbu sözleşmede yer alan bilgiler Satıcı tarafından herhangi bir kişi ile paylaşılmayacaktır. Yasal yerlerin soruşturma veya tahkikat amaçlı ilgili bilgileri talep etmeleri halinde mevzuat uyarınca mecburi olan bilgilerin paylaşılmazı mecburidir. Alıcıya ait yalnızca  e-mail, telefon numara bilgileri satıcı tarafından online internet sitesinin ve markalarının tanıtım ve yayılması amaçlı reklam gönderme amaçlı kullanılabilinecektir.

bottom of page